ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Sənan Firudin oğlu Hacıyev

Sənan Firudin oğlu Hacıyev

Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki kollegiyasının sədri