ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

İntizam icraatı proseduru

Müraciət etmək hüququ olan subyektlər

Məhkəmə–Hüquq Şurası

Məhkəmə–Hüquq Şurası daxil olmuş müraciətə 3 ay müddətində baxır və intizam icraatının başlanılması və ya belə icraatın başlanması barədə müraciətin təmin edilməməsi haqqında qərar qəbul edir

Məhkəmə–Hüquq Şurası intizam icraatının başlandığı gündən 3 ay müddətinə məsələni bir qayda olaraq hakimin iştirakı ilə araşdırır və qərar qəbul edir. Hakim üzrlü səbəblərdən intizam icraatında iştirak edə bilmədikdə və ya icraat üzrə əlavə araşdırma tələb olunduqda bu müddət Məhkəmə–Hüquq Şurasın qərar ilə uzadılır.

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Qanunun 112-ci maddəsinə uyğun qərar qəbul olunur

1. Hakimə irad tutulur

2. Hakimə töhmət verilir

3. Hakimin vəzifədən aşağı salınması barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təklif verilir

4. Hakimin iş yerinin dəyişdirilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təklif verilir

5. Hakimin səlahiyyətlərinə xitam verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təklif verilir

Qərar qüvvəyə minir

Məhkəmə–Hüquq Şurasının qərarını qüvvədə saxlayır

Məhkəmə–Hüquq Şurasının qərarını ləğv edir

Məhkəmə–Hüquq Şurasının qərarına dəyişiklik edir və özqərarını Məhkəmə–Hüquq Şurasına təqdim edir

İntizam icraatına xitam verilir