ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Səadət İnayət qızı Bəktaşi

Səadət İnayət qızı Bəktaşi

Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri