ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Nizami Abdulla oğlu Səfərov

Nizami Abdulla oğlu Səfərov

Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı