ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Məhəmməd Fəxrəddin oğlu Quluzadə

Məhəmməd Fəxrəddin oğlu Quluzadə

Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri