ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ
RƏNGİN TƏSVİRİ

Kamran Rauf oğlu Şəfiyev

Kamran Rauf oğlu Şəfiyev

Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi