Geri
YASAMAL RAYON MƏHKƏMƏSİNİN YENİ İNZİBATİ BİNASI İSTİFADƏYƏ VERİLMİŞDİR AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

2012-11-13