Əsas səhifə Saytın xəritəsi Qəbul Axtarış Əlaqə Linklər

    

    
               www.president.az

    

    
             www.azerbaijan.az

    
             www.courts.gov.az

    
        www.constcourt.gov.az

    
   www.supremecourt.gov.az

    
             www.justice.gov.az

    
                www.e-qanun.az


  Yeni:  

MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASLARI

 • 01.09.2023
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB
     


 • 05.08.2023
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİN EDİLMƏSİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 24.06.2023
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ YENİ TƏRKİBDƏ İLK İCLASI KEÇİRİLİB
     


 • 21.06.2023
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HAKİMLƏRİNİN KONFRANSI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 22.02.2023
 • AZƏRBAYCAN MƏHKƏMƏLƏRİN SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ GÖRƏ BİR ÇOX İNKİŞAF ETMİŞ AVROPA DÖVLƏTLƏRİNİ QABAQLAYIB
     


 • 15.12.2022
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ TƏKMİLLƏŞDİRİLİR
     


 • 12.10.2022
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
     


 • 13.06.2022
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR DAVAM EDİR
     


 • 22.04.2022
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ ARDICIL TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
     


 • 21.12.2021
 • PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV MƏHKƏMƏ-HÜQUQ SİSTEMİNDƏ MÜASİR İSLAHATLARIN MÜƏLLİFİDİR
     


 • 27.10.2021
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLİB
     


 • 03.09.2021
 • PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV SUMQAYIT MƏHKƏMƏ KOMPLEKSİNİN AÇILIŞINI EDİB
     


 • 31.05.2021
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 07.05.2021
 • MƏHKƏMƏ SİSTEMİNDƏ İSLAHATLAR DAVAM EDİR
     


 • 01.03.2021
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ TƏKMİLLƏŞDİRİLİR
     


 • 24.09.2020
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 27.08.2020
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ VƏTƏNDAŞLARIN VİDEOQƏBULUNU KEÇİRİB
     


 • 27.07.2020
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ VƏTƏNDAŞLARIN VİDEOQƏBULUNU KEÇİRİB
     


 • 23.06.2020
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ TƏKMİLLƏŞDİRİLİR
     


 • 05.05.2020
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
     


 • 05.05.2020
 • BAKI APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
     


 • 05.05.2020
 • BİR SIRA MƏHKƏMƏLƏRİN HAKİMLƏRİNİN VƏZİFƏDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
     


 • 10.03.2020
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ MÜASİRLƏŞDİRİLİR
     


 • 30.12.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 18.09.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 12.07.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 15.05.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 08.04.2019
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏXİRƏSALINMAZ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
     


 • 15.03.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASI VƏ BAŞ PROKURORLUĞUN MƏLUMATI
     


 • 27.02.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 16.01.2019
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ ARDICIL TƏDBİRLƏR DAVAM ETDİRİLİR
     


   


  © 2005-2010, Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurası
  Ünvan: Bakı şəhəri, Z. Xəlilov küç., 540-cı məhəllə, AZ1073, Azərbaycan
  Telefon: (00994 12) 510-21-62 (Faks)
  www.jlc.gov.az