Əsas səhifə Saytın xəritəsi E-müraciət Qəbul Axtarış Əlaqə Linklər

    

    
               www.president.az

    

    
             www.azerbaijan.az

    
             www.courts.gov.az

    
        www.constcourt.gov.az

    
   www.supremecourt.gov.az

    
             www.justice.gov.az

    
                www.e-qanun.az


  Yeni:  

MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASLARI

 • 03.09.2021
 • PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV SUMQAYIT MƏHKƏMƏ KOMPLEKSİNİN AÇILIŞINI EDİB
     


 • 31.05.2021
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 07.05.2021
 • MƏHKƏMƏ SİSTEMİNDƏ İSLAHATLAR DAVAM EDİR
     


 • 01.03.2021
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ TƏKMİLLƏŞDİRİLİR
     


 • 24.09.2020
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 27.08.2020
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ VƏTƏNDAŞLARIN VİDEOQƏBULUNU KEÇİRİB
     


 • 27.07.2020
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ VƏTƏNDAŞLARIN VİDEOQƏBULUNU KEÇİRİB
     


 • 23.06.2020
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ TƏKMİLLƏŞDİRİLİR
     


 • 05.05.2020
 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
     


 • 05.05.2020
 • BAKI APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
     


 • 05.05.2020
 • BİR SIRA MƏHKƏMƏLƏRİN HAKİMLƏRİNİN VƏZİFƏDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
     


 • 10.03.2020
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ MÜASİRLƏŞDİRİLİR
     


 • 30.12.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 18.09.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 12.07.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 15.05.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 08.04.2019
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏXİRƏSALINMAZ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
     


 • 15.03.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASI VƏ BAŞ PROKURORLUĞUN MƏLUMATI
     


 • 27.02.2019
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 16.01.2019
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ ARDICIL TƏDBİRLƏR DAVAM ETDİRİLİR
     


 • 21.12.2018
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 29.10.2018
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 09.10.2018
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 16.07.2018
 • MƏHKƏMƏLƏR VƏ HAKİMLƏR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
     


 • 16.07.2018
 • MƏHKƏMƏLƏR VƏ HAKİMLƏR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2018-Cİ IL 29 İYUN TARİXLİ 1230-VQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
     


 • 16.07.2018
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSI BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
     


 • 16.07.2018
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2018-Cİ İL 29 İYUN TARİXLİ 1231-VQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQi HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
     


 • 07.05.2018
 • BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ S.İ.MAYILOVUN İŞ YERİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
     


 • 27.02.2018
 • MÜTƏRƏQQİ MƏHKƏMƏ İSLAHATLARI UĞURLA DAVAM ETDİRİLİR
     


 • 16.11.2017
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 14.10.2017
 • BİR SIRA BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ SƏDRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
     


 • 14.10.2017
 • BİR SIRA BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ VƏ BƏZİ BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ HAKİMLƏRİNİN VƏZİFƏLƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
     


 • 13.10.2017
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 13.04.2017
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 09.02.2017
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 17.10.2016
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 13.07.2016
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 11.04.2016
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 01.03.2016
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 21.12.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 16.11.2015
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ ÖLKƏ PREZİDENTİNİN TAPŞIRIQLARI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 22.10.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 30.09.2015
 • S.S.SEYİDOVANIN BAKI APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
     


 • 03.09.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 13.07.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 19.06.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İSMAYILLI RAYONUNDA VƏTƏNDAŞLARI QƏBUL EDİB
     


 • 19.05.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASI VƏ HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİ ÜZVLƏRİNİN, HABELƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HAKİMLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
     


 • 19.05.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ VƏ HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRINƏ “ƏMƏKDAR HÜQUQŞÜNAS” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
     


 • 14.05.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 08.12.2014
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR DAVAM ETDİRİLİR
     


 • 28.10.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 17.07.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 15.05.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 18.03.2014
 • MƏHKƏMƏ İSLAHATLARI UĞURLA DAVAM ETDİRİLİR
     


 • 28.10.2013
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 04.10.2013
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 16.09.2013
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 12.08.2013
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 11.02.2013
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 14.01.2013
 • BAKI AĞIR CİNAYƏTLƏR MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ AĞABABA BABAYEVİN SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ XİTAM VERİLMİŞDİR
     


 • 28.11.2012
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 10.05.2012
 • DAHİ ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 89-CU İLDÖNÜMÜ MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASINDA QEYD EDİLMİŞDİR
     


 • 13.02.2012
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 20.12.2011
 • ÖLKƏMİZDƏ APARILAN MƏHKƏMƏ İSLAHATLARI BÜTÜN AVROPAYA NÜMUNƏ GÖSTƏRİLİR
     


 • 20.10.2011
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 20.05.2011
 • KORRUPSİYA İLƏ MÜBARİZƏ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 04.03.2011
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNDƏ KORRUPSİYAYA ŞƏRAİT YARADAN HALLARLA BAĞLI QƏTİ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
     


 • 18.02.2011
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
     


 • 04.02.2011
 • MƏHKƏMƏ SİSTEMİNDƏ KORRUPSİYA İLƏ MÜBARİZƏ GÜCLƏNDİRİLİR
     


 • 26.01.2011
 • MƏHKƏMƏ İSLAHATLARI UĞURLA DAVAM ETDİRİLİR
     


 • 17.12.2010
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 14.12.2010
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 14.10.2010
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 27.08.2010
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 10.06.2010
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 05.05.2010
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
     


 • 04.02.2010
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
     


    

   
  © 2005-2010, Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurası
  Ünvan: Bakı şəhəri, Z. Xəlilov küç., 540-cı məhəllə, AZ1073, Azərbaycan
  Telefon: (00994 12) 510-21-62 (Faks)
  www.jlc.gov.az