Əsas səhifə Saytın xəritəsi E-müraciət Qəbul Axtarış Əlaqə Linklər

    

    
               www.president.az

    

    
             www.azerbaijan.az

    
             www.courts.gov.az

    
        www.constcourt.gov.az

    
   www.supremecourt.gov.az

    
             www.justice.gov.az

    
                www.e-qanun.az


  Yeni:  

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ


 • 06.07.2021
 • AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR MÜTTƏFİQLİK MÜNASİBƏTLƏRİNƏ UYĞUN İNKİŞAF EDİR
     


 • 01.06.2021
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 22.07.2020
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYALARI SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİRLƏR
     


 • 16.10.2019
 • AZƏRBAYCAN AVROPA ŞURASININ DAHA BİR MÜQAVİLƏSİNƏ İMZA ATIB
     


 • 15.10.2019
 • AVROPA ƏDLİYYƏ NAZİRLƏRİNİN KONFRANSI KEÇİRİLİB
     


 • 11.02.2019
 • AZƏRBAYCAN VƏ BELARUS ƏDLİYYƏ NAZİRLİKLƏRİ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 04.02.2019
 • SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI İLƏ UĞURLU ƏMƏKDAŞLIQ EDİLİR
     


 • 25.01.2019
 • BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ AZƏRBAYCAN MÜHÜM ROL OYNAYIR
     


 • 10.12.2018
 • ÖLKƏMİZ BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA HƏRƏKATININ FƏAL ÜZVÜDÜR
     


 • 04.12.2018
 • AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏSİ CEPEJ-İN PREZİDENTİ SEÇİLİB
     


 • 13.09.2018
 • AZƏRBAYCAN VƏ LATVİYA ƏDLİYYƏ NAZİRLİKLƏRİ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 25.07.2018
 • SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI İLƏ ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 23.07.2018
 • AZƏRBAYCAN VƏ LATVİYA ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 16.07.2018
 • AVROPA İTTIFAQI VƏ ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI ÖLKƏLƏRİ ƏDLİYYƏ VƏ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLƏRİNİN GÖRÜŞÜ KEÇİRİLİB
     


 • 03.07.2018
 • AZƏRBAYCANLI HAKİM AVROPA ŞURASININ MÜKAFATI İLƏ TƏLTİF OLUNUB
     


 • 21.06.2018
 • ƏLCƏZAİR İLƏ İLK DÖVLƏTLƏRARASI MÜQAVİLƏ İMZALANIB
     


 • 14.06.2018
 • DÜNYA BANKI İLƏ ƏDLİYYƏ SAHƏSINDƏ BİRGƏ LAYİHƏLƏR UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR
     


 • 10.05.2018
 • AZƏRBAYCAN VƏ LATVİYA ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 27.04.2018
 • AVROPA PARLAMENTİNİN AZƏRBAYCAN ÜZRƏ MƏRUZƏÇİSİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 03.04.2018
 • İLHAM ƏLİYEV TÜRKİYƏNİN ƏDLİYYƏ NAZİRİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDİB
     


 • 03.04.2018
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ HÜQUQİ SAHƏDƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 05.02.2018
 • AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTİ VƏ BQXK SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 01.02.2018
 • AZƏRBAYCAN VƏ ƏLCƏZAİR ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR GENİŞLƏNİR
     


 • 24.11.2017
 • DÜNYA BANKI İLƏ BIRGƏ ƏDLİYYƏ SAHƏSINDƏ LAYİHƏLƏR UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR
     


 • 18.10.2017
 • AZƏRBAYCAN VƏ LATVIYA ARASINDA HÜQUQI ƏMƏKDAŞLIQ GENIŞLƏNIR
     


 • 27.09.2017
 • MONTENEQRO İLƏ HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 21.09.2017
 • AZƏRBAYCAN VƏ BELARUS: HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 18.09.2017
 • AZƏRBAYCAN VƏ LATVİYA ARASINDA ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR MEMORANDUM İMZALANIB
     


 • 31.08.2017
 • AVROPA ŞURASI ÖLKƏMİZDƏ APARILAN HÜQUQİ İSLAHATLARI TƏQDİR EDİR
     


 • 10.07.2017
 • AVROPA İTTİFAQI VƏ ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI ÖLKƏLƏRİ ƏDLİYYƏ VƏ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLƏRİNİN GÖRÜŞÜ KEÇİRİLİB
     


 • 23.06.2017
 • AZƏRBAYCAN-UKRAYNA: HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 12.06.2017
 • AZƏRBAYCAN VƏ BOLQARISTAN HÜQUQİ SAHƏDƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 31.05.2017
 • ALMANİYA İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİLİR
     


 • 03.05.2017
 • BEYNƏLXALQ PROKURORLAR ASSOSİASİYASI İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİLİR
     


 • 25.04.2017
 • AZƏRBAYCAN-LATVİYA: HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR GENİŞLƏNİR
     


 • 20.04.2017
 • AZƏRBAYCAN VƏ ƏLCƏZAİR ARASINDA ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR İLK SƏNƏD İMZALANIB
     


 • 02.03.2017
 • ÖLKƏMİZ BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA MÜBARİZƏSİNDƏ FƏAL İŞTİRAK EDİR
     


 • 17.02.2017
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 16.02.2017
 • AZƏRBAYCAN VƏ İRAN HÜQUQİ SAHƏDƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 10.02.2017
 • AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN: HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 22.12.2016
 • İRANIN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 20.12.2016
 • ABŞ-IN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 19.12.2016
 • AZƏRBAYCAN VƏ UNİSEF SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 13.12.2016
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞÜB
     


 • 24.11.2016
 • GİZ İLƏ HÜQUQİ SAHƏDƏ FAYDALI ƏMƏKDAŞLIQ DAVAM EDİR
     


 • 20.10.2016
 • ƏDLİYYƏ NAZİRİ, MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ BEYNƏLXALQ İSTANBUL HÜQUQ KONQRESİNDƏ İŞTİRAK EDİB
     


 • 09.09.2016
 • AVROPA PARLAMENTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 16.06.2016
 • AŞPA-NIN HƏMMƏRUZƏÇILƏRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 10.06.2016
 • AZƏRBAYCAN VƏ RUSİYA ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR GENİŞLƏNİR
     


 • 03.06.2016
 • AVROPA PARLAMENTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 26.05.2016
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 16.05.2016
 • ÖLKƏMİZ BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA MÜBARİZƏSİNDƏ FƏAL İŞTIRAK EDİR
     


 • 29.04.2016
 • ABŞ-IN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 26.04.2016
 • BEYNƏLXALQ PROKURORLAR ASSOSİASİYASI İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİLİR
     


 • 26.04.2016
 • AVROPA ÜMUMİ HÜQUQ TƏŞKİLATININ (EPLO) PREZİDENTİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 25.04.2016
 • AVROPA ƏDLİYYƏ NAZİRLƏRİNİN KONFRANSI KEÇİRİLİB
     


 • 18.04.2016
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKIYƏ ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 06.04.2016
 • AŞPA-NIN HƏMMƏRUZƏÇİSİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 10.03.2016
 • AZƏRBAYCAN - VYETNAM: ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 29.02.2016
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İRANIN ÖLKƏMiZDƏKi SƏFiRi iLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR
     


 • 19.02.2016
 • BQXK ÖLKƏMİZLƏ ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 02.11.2015
 • BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ AZƏRBAYCAN MÜHÜM ROL OYNAYIR
     


 • 08.10.2015
 • AVSTRİYALI HÜQUQŞÜNASLAR AZƏRBAYCANDA SƏFƏRDƏDİRLƏR
     


 • 21.09.2015
 • AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA MÜBARİZƏSINDƏ FƏAL İŞTİRAK EDİR
     


 • 21.07.2015
 • AZƏRBAYCAN - XORVATİYA: HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 02.07.2015
 • AZƏRBAYCAN VƏ VYETNAM ARASINDA HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 11.06.2015
 • AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA MÜBARİZƏSİNDƏ FƏAL İŞTİRAK EDİR
     


 • 25.05.2015
 • BAKIDA MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ 10 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNAN BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLİB
     


 • 22.05.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ 10 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRLƏR KEÇİRİLİR
     


 • 13.05.2015
 • AVROPA ŞURASI AZƏRBAYCANDA HƏYATA KEÇİRİLƏN MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATLARINI TƏQDİR EDİR
     


 • 29.04.2015
 • ALMANİYA İLƏ HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ İNKİŞAF EDİR
     


 • 28.04.2015
 • BEYNƏLXALQ PROKURORLAR ASSOSİASİYASI İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİLİR
     


 • 16.04.2015
 • BMT-NİN CİNAYƏTKARLIQLA MÜBARİZƏYƏ HƏSR OLUNMUŞ 13-CÜ KONQRESİ KEÇİRİLİR
     


 • 18.03.2015
 • BQXK İLƏ ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ DAVAM EDİR
     


 • 03.03.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 02.03.2015
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ LONDONDA KEÇİRİLƏN QLOBAL HÜQUQ SAMMİTİNDƏ İŞTIRAK EDİB
     


 • 25.02.2015
 • AVROPA ŞURASI İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ DAVAM EDİR
     


 • 24.02.2015
 • AVROPA İTTİFAQININ İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 07.01.2015
 • İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN PRESEDENT HÜQUQUNUN TƏDRİSİNƏ XÜSUSİ DİQQƏT YETİRİLİR
     


 • 17.12.2014
 • AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏSİ CEPEJ-İN RƏHBƏR ORQANINA ÜZV SEÇİLİB
     


 • 10.12.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 27.11.2014
 • AZƏRBAYCAN MÖTƏBƏR BEYNƏLXALQ QURUMLARIN FƏAL İŞTİRAKÇISIDIR
     


 • 20.11.2014
 • BOLQARISTANIN VİTSE-PREZIDENTİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 18.11.2014
 • MALAYZİYA ÖLKƏMİZLƏ ƏMƏKDAŞLIĞIN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİNƏ ÖNƏM VERİR
     


 • 05.11.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ DÜNYA BANKININ VİTSE-PREZİDENTİ İLƏ GÖRÜŞÜB
     


 • 29.10.2014
 • Ə.M.RÜSTƏMOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
     


 • 27.10.2014
 • HAKİMLƏRİN TƏDRİSİ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 24.10.2014
 • AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 23.10.2014
 • İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA KOMİSSARI İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 22.10.2014
 • DÜNYA BANKI VƏ AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTİ ARASINDA ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ YENİ LAYİHƏ İMZALANIB
     


 • 21.10.2014
 • AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA MÜBARİZƏSİNİN FƏAL ÜZVÜDÜR
     


 • 16.10.2014
 • AVROPA ŞURASININ YERLİ VƏ REGİONAL HAKİMİYYƏTLƏR KONQRESİNİN 27-Cİ PLENAR SESSİYASI KEÇİRİLİB
     


 • 02.10.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 30.09.2014
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 29.09.2014
 • BAKIDA HAKİMLƏRİN TƏDRİSİNƏ DAİR BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLİR
     


 • 25.09.2014
 • YUNİSEF ÖLKƏMİZLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 22.09.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 07.07.2014
 • ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 03.07.2014
 • BAKIDA ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİ ÜZRƏ AVROPA KOMİSSIYASININ PLENAR ICLASI KEÇİRİLİR
     


 • 03.07.2014
 • AVROPA ŞURASI AZƏRBAYCANIN MƏHKƏMƏ-HÜQUQ SİSTEMİNDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİNİ TƏQDİR EDİR
     


 • 01.07.2014
 • AZƏRBAYCANIN ANTİKORRUPSİYA FƏALİYYƏTİ YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLİR
     


 • 25.06.2014
 • ÖLKƏMİZİN GİZ İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI İNKİŞAF EDİR
     


 • 13.06.2014
 • YUNİSEF ÖLKƏMİZLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ EDİR
     


 • 27.05.2014
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 21.05.2014
 • AZƏRBAYCAN VƏ AVROPA ŞURASI ARASINDA SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ HƏYATA KEÇİRİLİR
     


 • 21.05.2014
 • AVROPA ŞURASININ HƏMMƏRUZƏÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 20.05.2014
 • AVROPA ŞURASININ 2014-2016-CI İLLƏR ÜZRƏ AZƏRBAYCAN ÜÇÜN FƏALİYYƏT PLANININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ OLMUŞDUR
     


 • 19.05.2014
 • AZƏRBAYCAN VƏ XORVATİYA ƏDLİYYƏ NAZİRLİKLƏRİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR MEMORANDUM İMZALANMIŞDIR
     


 • 01.05.2014
 • MAYIN 1-DƏ ƏDLİYYƏ NAZİRİ, MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ FİKRƏT MƏMMƏDOV AVROPA ŞURASININ (AŞ) BAKI OFİSİNİN YENİ RƏHBƏRİ XANIM DRAQANA FİLİPOVİÇ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR.
     


 • 08.04.2014
 • BEYNƏLXALQ PROKURORLAR ASSOSİASİYASI İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ DAVAM EDIR
     


 • 03.04.2014
 • ÖLKƏMİZ BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA MÜBARİZƏSİNDƏ FƏAL İŞTİRAK EDİR
     


 • 11.03.2014
 • AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİNDƏ ÖLKƏMİZİN MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATLARI MARAQLA QARŞILANMIŞDIR
     


 • 04.03.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 04.02.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 31.01.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 21.01.2014
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 19.12.2013
 • AZƏRBAYCAN VƏ BELARUS ARASINDA HÜQUQİ SAHADƏ ƏMƏKDAŞLIQ İNKİŞAF EDİR
     


 • 04.12.2013
 • PANAMADA BMT-NİN KORRUPSİYAYA QARŞI KONVENSİYASININ KONFRANSININ 5-Cİ SESSİYASI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 25.11.2013
 • ÖLKƏMİZ BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA TƏDBİRLƏRİNDƏ FƏAL İŞTİRAK EDİR
     


 • 08.11.2013
 • TÜRKİYƏ İLƏ ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ UĞURLA DAVAM EDİR
     


 • 18.09.2013
 • AZƏRBAYCANIN MƏHKƏMƏ SİSTEMİNDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ DİGƏR DÖVLƏTLƏRƏ ÖRNƏKDİR
     


 • 17.09.2013
 • BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ VƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 12.09.2013
 • AZƏRBAYCAN MÖTƏBƏR BEYNƏLXALQ QURUMLARIN FƏAL İŞTİRAKÇISIDIR
     


 • 14.08.2013
 • ÇİN AZƏRBAYCANLA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞIN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİNDƏ MARAQLIDIR
     


 • 01.07.2013
 • BMT AZƏRBAYCANIN UĞURLU HÜQUQİ İSLAHATLARINA MARAQ GÖSTƏRİR
     


 • 27.06.2013
 • AZƏRBAYCANIN MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATLARI DÜNYADA YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLİR
     


 • 20.06.2013
 • İSRAİL AZƏRBAYCANLA ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFINA BÖYÜK ÖNƏM VERİR
     


 • 13.06.2013
 • AŞPA-NIN HƏMMƏRUZƏÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 12.06.2013
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 10.06.2013
 • AVROPA İTTİFAQININ AZƏRBAYCANLA SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIĞI DAVAM EDİR
     


 • 13.05.2013
 • AZƏRBAYCAN FRANSA ÜÇÜN TƏRƏFDAŞ ÖLKƏDİR
     


 • 26.04.2013
 • AZƏRBAYCAN VƏ ÇİN ARASINDA HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR SAZİŞ İMZALANMIŞDIR
     


 • 04.04.2013
 • AZƏRBAYCAN İLƏ HİNDİSTAN ARASINDA BEYNƏLXALQ HÜQUQ ƏMƏKDAŞLIĞI GENİŞLƏNİR
     


 • 04.03.2013
 • ATƏT ÖLKƏMİZLƏ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFINDA MARAQLIDIR
     


 • 04.02.2013
 • TÜRKİYƏNİN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 31.01.2013
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 17.12.2012
 • ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN LAYİHƏLƏR YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLİR
     


 • 28.11.2012
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 27.11.2012
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA ƏLAQƏLƏR YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏDİR
     


 • 15.11.2012
 • BOLQARISTANLA HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 12.11.2012
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 06.11.2012
 • AZƏRBAYCAN - MOLDOVA: ƏMƏKDAŞLIQ İNKİŞAF EDİR
     


 • 30.10.2012
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 29.10.2012
 • AZƏRBAYCAN - BOLQARISTAN: ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 08.10.2012
 • BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ AZƏRBAYCAN MÜHÜM ROL OYNAYIR
     


 • 24.09.2012
 • AVROPA ƏDLİYYƏ NAZİRLƏRİNİN NÖVBƏTİ KONFRANSI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 30.08.2012
 • AZƏRBAYCAN VƏ BELARUS ARASINDA MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZİŞ CİNAYƏTKARLIĞA QARŞI MÜBARİZƏNİN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİNƏ MÜHÜM TÖHFƏ OLACAQDIR
     


 • 28.06.2012
 • ÖLKƏMİZ KORRUPSİYAYA QARŞI QLOBAL MÜBARİZƏNİN FƏAL İŞTİRAKÇISIDIR
     


 • 14.06.2012
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 21.05.2012
 • SANKT-PETERBURQDA MÖTƏBƏR BEYNƏLXALQ HÜQUQ FORUMU KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 15.05.2012
 • AZƏRBAYCAN AVROPA ŞURASININ YENİ MÜQAVİLƏSİNƏ İMZA ATMIŞDIR
     


 • 23.02.2012
 • AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 14.02.2012
 • ÖLKƏMİZİN BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIĞI GENİŞLƏNİR
     


 • 07.02.2012
 • AVROPA İTTİFAQI İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 15.12.2011
 • AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ ƏDLİYYƏ AKADEMİYALARI ARASINDA ƏLAQƏLƏR GENİŞLƏNİR
     


 • 14.12.2011
 • AZƏRBAYCANDA APARILAN MƏHKƏMƏ İSLAHATLARI ÖRNƏK KİMİ DƏYƏRLƏNDİRİLİR
     


 • 22.11.2011
 • DÜNYA BANKI İLƏ ƏDLİYYƏ SAHƏSINDƏ YENİ KREDİT SAZİŞİ İMZALANMIŞDIR
     


 • 27.09.2011
 • BAKIDA “İNZİBATİ ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ: TƏCRÜBƏ VƏ PROBLEMLƏR” MÖVZUSUNDA XVIII BEYNƏLXALQ SEMİNAR KEÇİRİLİR
     


 • 21.09.2011
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 19.09.2011
 • AZƏRBAYCANLA ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFI UKRAYNANIN PRİORİTETİDİR
     


 • 07.09.2011
 • AZƏRBAYCAN VƏ NİDERLAND ARASINDA HÜQUQİ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 01.09.2011
 • AVROPA ŞURASI AZƏRBAYCANIN NAİLİYYƏTLƏRİNİ ALQIŞLAYIR
     


 • 08.07.2011
 • BAKIDA İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA KONVENSİYASININ TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ MÖVZUSUNDA SEMİNAR KEÇİRİLİR
     


 • 21.06.2011
 • AVROPA İTTIFAQI ÖLKƏMİZLƏ ƏMƏKDAŞLIĞA BÖYÜK ÖNƏM VERİR
     


 • 17.06.2011
 • ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
     


 • 31.05.2011
 • AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN ƏDLİYYƏ ORQANLARI ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ İNKİŞAFDADIR
     


 • 23.05.2011
 • AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARLA SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIĞI DAVAM ETDİRİR
     


 • 20.05.2011
 • AVROPA İTTIFAQI İLƏ ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ MÜHÜM LAYİHƏLƏR HƏYATA KEÇİRİLİR
     


 • 18.05.2011
 • FRANSA ÖLKƏMİZLƏ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞI GÜCLƏNDİRİR
     


 • 16.05.2011
 • AZƏRBAYCANIN ANTİKORRUPSİYA TƏCRÜBƏSİNƏ MARAQ ARTIR
     


 • 03.05.2011
 • ÖZBƏKİSTAN AZƏRBAYCANLA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFINDA MARAQLIDIR
     


 • 02.05.2011
 • İZMİRDƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN GƏLƏCƏK FƏALİYYƏTİ MÜZAKİRƏ OLUNMUŞDUR
     


 • 29.04.2011
 • GÜRCÜSTAN HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞIN DƏRİNLƏŞMƏSİNƏ BÖYÜK ÖNƏM VERİR
     


 • 22.04.2011
 • ABŞ ÖLKƏMİZLƏ HƏRTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFINA MARAQ GÖSTƏRİR
     


 • 18.04.2011
 • İTALİYA İLƏ HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 14.04.2011
 • AVSTRİYA İLƏ HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏLAQƏLƏR İNKİŞAF EDİR
     


 • 08.04.2011
 • FRANSA ÖLKƏMİZLƏ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞIN İNKİŞAFINDA MARAQLIDIR
     


 • 07.04.2011
 • MACARISTAN ÖLKƏMİZLƏ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞA BÖYÜK ÖNƏM VERİR
     


 • 04.04.2011
 • AVROPA ŞURASI İLƏ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏDİR
     


 • 17.03.2011
 • KORRUPSİYA İLƏ MÜBARİZƏ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ ÖYRƏNİLİR
     


 • 16.03.2011
 • HAKİM VƏ PROKURORLARA KORRUPSİYA İLƏ MÜBARİZƏDƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ TƏDRİS EDİLİR
     


 • 15.03.2011
 • AZƏRBAYCANLA MƏRAKEŞ ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ İNKİŞAF EDİR
     


 • 01.03.2011
 • XORVATİYA İLƏ HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 23.02.2011
 • ALMANİYA İLƏ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ İNKİŞAF EDİR
     


 • 04.02.2011
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 29.11.2010
 • AVROPA ƏDLİYYƏ NAZİRLƏRİNİN 30-CU KONFRANSI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 12.11.2010
 • GƏNC HAKİMLƏR AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞLƏR
     


 • 11.11.2010
 • ÖLKƏMİZİN GTZ İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI İNKİŞAF EDİR
     


 • 10.11.2010
 • BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA FƏALİYYƏTİNDƏ AZƏRBAYCAN MÜHÜM ROL OYNAYİR
     


 • 16.09.2010
 • AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN FƏAL ÜZVÜDÜR
     


 • 14.09.2010
 • DÜNYA BANKI İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ DAVAM EDİR
     


 • 18.06.2010
 • AZƏRBAYCAN - FRANSA: HÜQUQİ SAHƏDƏ ƏLAQƏLƏR GENİŞLƏNİR
     


 • 02.06.2010
 • AZƏRBAYCAN - TÜRKİYƏ: HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 21.04.2010
 • BMT-NİN CİNAYƏTKARLIQLA MÜBARİZƏYƏ HƏSR OLUNMUŞ 12-Cİ KONQRESİ KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 04.03.2010
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 25.02.2010
 • AZƏRBAYCAN İLƏ SLOVAKİYA ARASINDA HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ İNKİŞAF EDİR
     


 • 22.02.2010
 • İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN GƏLƏCƏK İNKİŞAFINA HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 19.02.2010
 • КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ О БУДУЩЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. ИНТЕРЛАКЕНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
     


 • 16.12.2009
 • AMERİKALI HAKİM AZƏRBAYCANDA HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN SƏVİYYƏSİNDƏN RAZIDIR
     


 • 14.12.2009
 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏR BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏNİ ÖYRƏNİRLƏR
     


 • 07.12.2009
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ TƏKMİLLƏŞİR
     


 • 07.07.2009
 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
     


 • 11.03.2009
 • HAKİMLƏRİN İXTİSASININ ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 16.01.2009
 • HAKİMLƏRİN İXTİSASININ ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 22.12.2008
 • MƏKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 11.12.2008
 • MƏHKƏMƏ İSLAHATI ÜZRƏ AZƏRBAYCANIN TƏCRÜBƏSİ BÖYÜK MARAQ DOĞURUR
     


 • 02.12.2008
 • AZƏRBAYCAN AVROPA ŞURASI ÜÇÜN XÜSUSİ MARAQ KƏSB EDİR
     


 • 01.12.2008
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 29.11.2008
 • "SÖZ AZADLIĞININ MÜDAFİƏSİNDƏ HAKİMLƏRİN ROLU" MÖVZUSUNDA "DƏYİRMİ MASA" KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 13.11.2008
 • HAKİMLƏRİN İXTİSASININ ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 06.11.2008
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 26.09.2008
 • AZƏRBAYCANDA MƏHKƏMƏ VƏ HÜQUQ İSLAHATI TƏQDİR EDİLİR
     


 • 18.09.2008
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 07.06.2008
 • AZƏRBAYCAN – SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI: HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
     


 • 29.05.2008
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 14.05.2008
 • HAKİMLƏRİN İXTİSASININ ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
     


 • 03.05.2008
 • AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ HAKİMLƏR VƏ HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR
     


 • 02.05.2008
 • AZƏRBAYCANIN HÜQUQ SİSTEMİ DEMOKRATİK DƏYƏRLƏRƏ ƏSASLANMAQLA İNKİŞAF EDİR
     


 • 09.04.2008
 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
     


 • 04.04.2008
 • AQO MONİTORİNQ QRUPU İLƏ İŞGÜZAR GÖRÜŞ
     


 • 01.04.2008
 • KORRUPSIYAYA QARŞI MÜBARIZƏ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ MÜBADILƏSINƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇIRILMIŞDIR
     


 • 01.04.2008
 • BAKIDA BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA ORQANLARI ASSOSİASİYASI İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
     


 • 29.02.2008
 • HAKİMLƏRİN TƏDRİSİ ÜÇÜN MÜƏLLİM HEYƏTİ HAZIRLANIR
     


   
  © 2005-2010, Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurası
  Ünvan: Bakı şəhəri, Z. Xəlilov küç., 540-cı məhəllə, AZ1073, Azərbaycan
  Telefon: (00994 12) 510-21-62 (Faks)
  www.jlc.gov.az