Əsas səhifə Saytın xəritəsi Qəbul Axtarış Əlaqə Linklər

    

    
               www.president.az

    

    
             www.azerbaijan.az

    
             www.courts.gov.az

    
        www.constcourt.gov.az

    
   www.supremecourt.gov.az

    
             www.justice.gov.az

    
                www.e-qanun.az


  Yeni:  

ARXİV 2009

 • İNSAN HAQLARININ ETİBARLI TƏMİNATI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
 • 28.12.2009

 • AMERİKALI HAKİM AZƏRBAYCANDA HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN SƏVİYYƏSİNDƏN RAZIDIR
 • 16.12.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏR BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏNİ ÖYRƏNİRLƏR
 • 14.12.2009

 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİ TƏKMİLLƏŞİR
 • 07.12.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏR TÜRKİYƏDƏ TƏCRÜBƏ KEÇİRLƏR
 • 01.12.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ UZUNMÜDDƏTLİ TƏDRİS KURSU DAVAM EDİR
 • 09.11.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ TƏDRİS KURSLARI BAŞLANMIŞDIR
 • 19.10.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
 • 16.10.2009

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 07.10.2009

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİ
 • 30.09.2009

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 14.09.2009

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 28.08.2009

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
 • 14.07.2009

 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
 • 07.07.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ YAZILI İMTAHAN KEÇİRİLMİŞDİR
 • 30.06.2009

 • SƏHNƏLƏŞDİRİLMİŞ MƏHKƏMƏ TƏLİMLƏRİNƏ BAŞLANILMIŞDIR
 • 18.06.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ YAZILI İMTAHAN İYUN AYININ 30-DA KEÇİRİLƏCƏKDİR
 • 18.06.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ TEST İMTAHANI KEÇİRİLMİŞDİR
 • 07.05.2009

 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
 • 04.05.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ TEST İMTAHANI MAY AYININ 7-DƏ KEÇİRİLƏCƏKDİR
 • 01.05.2009

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 07.04.2009

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 02.04.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRƏ KÖMƏKLİK MƏQSƏDİLƏ İLKİN TƏDRİSƏ BAŞLANILMIŞDIR
 • 16.03.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ HAZIRLIQ KURSUNA BAŞLANMIŞDIR
 • 11.03.2009

 • HAKİMLƏRİN İXTİSASININ ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
 • 11.03.2009

 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR DAVAM ETDİRİLİR
 • 24.02.2009

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU DAVAM EDİR VƏ NAMİZƏDLƏR İLKİN HAZIRLIQ KURSUNA DƏVƏT OLUNURLAR
 • 17.02.2009

 • MƏHKƏMƏLƏRDƏ MÜASİR İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİNƏ DAİR KURS KEÇİRİLMİŞDİR
 • 16.02.2009

 • AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİNİN İNKİŞAFINA DAİR 2009-2013-CÜ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI
 • 09.02.2009

 • "AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİNİN İNKİŞAFINA DAİR 2009-2013-CÜ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI"NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • 09.02.2009

 • HAKİMLƏRİN İXTİSASININ ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
 • 16.01.2009

   


  © 2005-2010, Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurası
  Ünvan: Bakı şəhəri, Z. Xəlilov küç., 540-cı məhəllə, AZ1073, Azərbaycan
  Telefon: (00994 12) 510-21-62 (Faks)
  www.jlc.gov.az