Əsas səhifə Saytın xəritəsi Qəbul Axtarış Əlaqə Linklər

    

    
               www.president.az

    

    
             www.azerbaijan.az

    
             www.courts.gov.az

    
        www.constcourt.gov.az

    
   www.supremecourt.gov.az

    
             www.justice.gov.az

    
                www.e-qanun.az


  Yeni:  

ARXİV 2008

 • MƏKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
 • 22.12.2008

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 20.12.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
 • 19.12.2008

 • MƏHKƏMƏ İSLAHATI ÜZRƏ AZƏRBAYCANIN TƏCRÜBƏSİ BÖYÜK MARAQ DOĞURUR
 • 11.12.2008

 • AZƏRBAYCAN AVROPA ŞURASI ÜÇÜN XÜSUSİ MARAQ KƏSB EDİR
 • 02.12.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
 • 01.12.2008

 • "SÖZ AZADLIĞININ MÜDAFİƏSİNDƏ HAKİMLƏRİN ROLU" MÖVZUSUNDA "DƏYİRMİ MASA" KEÇİRİLMİŞDİR
 • 29.11.2008

 • ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMI QEYD OLUNMUŞDUR
 • 22.11.2008

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ VƏ MƏHKƏMƏ İŞÇİLƏRİNƏ
 • 21.11.2008

 • AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİNİN 90 İLLİK YUBİLEYİ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ QEYD OLUNUR
 • 21.11.2008

 • ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ TEXNOLOJİ YENİLİK
 • 20.11.2008

 • ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ YENİ MƏHKƏMƏ BİNASININ AÇILIŞI OLMUŞDUR
 • 20.11.2008

 • HAKİMLƏRİN İXTİSASININ ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
 • 13.11.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
 • 06.11.2008

 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR DAVAM ETDİRİLİR
 • 03.11.2008

 • AZƏRBAYCANDA MƏHKƏMƏ VƏ HÜQUQ İSLAHATI TƏQDİR EDİLİR
 • 26.09.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
 • 18.09.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
 • 05.09.2008

 • YENİ TƏYİN OLUNMUŞ HAKİMLƏRƏ XÜSUSİ GEYİM VƏ METODİKİ VƏSAİTLƏR TƏQDİM EDİLMİŞDİR
 • 07.08.2008

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN SƏDRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • 06.08.2008

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ HAKİMLƏRİNİN VƏZİFƏLƏRİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ BİR SIRA BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • 06.08.2008

 • BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ T.A.ZEYNALOVUN HAKİM SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ VAXTINDAN ƏVVƏL XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • 06.08.2008

 • ŞƏMKİR RAYON MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ Ə.B.NƏCƏFOVUN İŞ YERİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • 06.08.2008

 • MƏHKƏMƏ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR DAVAM ETDİRİLİR
 • 05.08.2008

 • ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
 • 14.07.2008

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 08.07.2008

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ YEKUN MÜSAHİBƏLƏR KEÇİRİLİR
 • 18.06.2008

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
 • 13.06.2008

 • BAKI APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
 • 13.06.2008

 • SUMQAYIT APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
 • 13.06.2008

 • GƏNCƏ APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
 • 13.06.2008

 • ŞİRVAN APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI
 • 13.06.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ MƏLUMATI
 • 10.06.2008

 • AZƏRBAYCAN – SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI: HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR
 • 07.06.2008

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 03.06.2008

 • ƏLİ BAYRAMLI APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİNİN, ƏLİ BAYRAMLI YERLİ İQTİSAD MƏHKƏMƏSİNİN, ƏLİ BAYRAMLI ŞƏHƏR MƏHKƏMƏSİNİN VƏ XANLAR RAYON MƏHKƏMƏSİNİN ADLARININ DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
 • 02.06.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
 • 29.05.2008

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ ŞİFAHİ İMTAHANLAR KEÇİRİLİR
 • 14.05.2008

 • HAKİMLƏRİN İXTİSASININ ARTIRILMASI DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
 • 14.05.2008

 • HAKİMLƏRİN SEÇKİ KOMİTƏSİNİN MƏLUMATI
 • 07.05.2008

 • AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ HAKİMLƏR VƏ HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR
 • 03.05.2008

 • AZƏRBAYCANIN HÜQUQ SİSTEMİ DEMOKRATİK DƏYƏRLƏRƏ ƏSASLANMAQLA İNKİŞAF EDİR
 • 02.05.2008

 • GƏNC HÜQUQŞÜNASLAR TƏDRİS KURSU KEÇMİŞLƏR
 • 26.04.2008

 • NAXÇIVANIN HÜQUQ İNSTİTUTLARI İNKİŞAFDADIR
 • 21.04.2008

 • HAKİMLİYƏ NAMİZƏDLƏRLƏ İLKİN TƏDRİSİN NƏTİCƏLƏRİ ÜZRƏ YAZILI İMTAHAN KEÇİRİLMİŞDİR
 • 19.04.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
 • 11.04.2008

 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ İLƏ GÖRÜŞ
 • 09.04.2008

 • GƏNCƏDƏ İNSAN HÜQUQLARININ TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ ÖLKƏDAXİLİ VƏ BEYNƏLXALQ VASİTƏLƏR MÖVZUSUNDA TƏDRİS KURSLARINA BAŞLANILMIŞDIR
 • 08.04.2008

 • AQO MONİTORİNQ QRUPU İLƏ İŞGÜZAR GÖRÜŞ
 • 04.04.2008

 • KORRUPSIYAYA QARŞI MÜBARIZƏ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ MÜBADILƏSINƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇIRILMIŞDIR
 • 01.04.2008

 • BAKIDA BEYNƏLXALQ ANTİKORRUPSİYA ORQANLARI ASSOSİASİYASI İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
 • 01.04.2008

 • KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
 • 29.03.2008

 • HAKİMLƏRİN TƏDRİSİ ÜÇÜN MÜƏLLİM HEYƏTİ HAZIRLANIR
 • 29.02.2008

   


  © 2005-2010, Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurası
  Ünvan: Bakı şəhəri, Z. Xəlilov küç., 540-cı məhəllə, AZ1073, Azərbaycan
  Telefon: (00994 12) 510-21-62 (Faks)
  www.jlc.gov.az